De miljardenvoudige kindermoord

Het is nog altijd zo: Om groeiende macht en invloed te krijgen heeft satan MENSENOFFERS nodig!

Zo was en is het sinds Kaïn en Abel. Denken we aan de vroege cultuurvolkeren, die hun goden (afgoden) kuise maagden, jongemannen alsook bij voorkeur onschuldige zuigelingen offerden. Achter al deze schijnbare goden zaten gevallen engelen en trawanten van satan.

EN TEGENWOORDIG? Nog nooit, zelfs in de primitiefste voortij­den niet, waren er zulke onmenselijke praktijken alsmede een enorm aantal vermoorde mensenoffers! En dit meestal volbracht door artsen onder de beschermende hand van de staat! Artsen, die toch aangesteld zijn het leven te behouden en ziek leven te genezen.

Maar nu is het al zover, dat artsen bij de rechtbank een klacht indienen wanneer men hen eraan hindert kleine, onschuldige kin­deren te doden om er geld mee te verdienen. (Zo gebeurd in het jaar 1998 in Beieren.) Dus, scherprechter over menselijk leven dat NIET SCHULDIG is verklaard!

Er zijn vrouwen die schreeuwen: „Het is onze buik!“ Jij moorde­nares! Wij spreken immers niet over jouw buik, die vermoord je immers niet, maar wij praten over de door de Hemelse VADER ge­schapen ziel, die HIJ in het beginnende leven legt.

(Overigens, het orgaan wat het eerst werkt is het hart.) GOD, die de ziel schept, legt nog steeds iets uniek kostbaars in de ziel, name­lijk: de vrije wil, die HIJ zelf als Schepper ervan respecteert.

De kinderen komen niet van vader en moeder, maar van GOD – door vader en moeder! HIJ, de Hemelse VADER, is de ware Vader. Maar jij waagt Zijn vadervreugden alsmede Zijn schep­pings­plannen te vernietigen! Weet je dat je eens voor Hem zult staan en rekenschap moet afleggen?!

ONBEGRIJPELIJK

is en blijft, dat dit moorden, ombrengen, liquideren

VAN ONSCHULDIG LEVEN

door politici, ministers, vorsten, vorstinnen werd bepaald of op z’n minst zonder commentaar werd goedgekeurd, zij het ook deels onder dwang.

Deze moraal, deze zonde in haar aantal is niet meer te ver­dra­gen! Hitler heeft niet zoveel MOORDEN op zijn geweten als JULLIE, die instemmen met zwangerschapsonderbreking!

JIJ! MAAR JIJ! Jij waagt het over dit door GOD geschapen leven te beslissen! Je wilt dus meer zijn dan GOD, de GOD die elk af­zon­derlijk hemellichaam aan het oneindig firmament bij de naam noemt.

Amen! Amen! Zo zal het zijn! Als jij, moeder of vader, arts of wie er ook bij betrokken was, onboetvaardig sterft en voor GODS aan­ge­zicht verschijnt, zul je het afgedreven kind of kinderen als aan­klager voor je hebben!

En jullie, politici, die door jullie stem vóór de kindermoord heb­ben gestemd, zullen alle afgedreven kinderen van jullie land als aan­klagers voor jullie hebben, MILJOENEN EN NOG EENS MILJOE­NEN!!! Zo is het. Zo zal het zijn!

Voor GOD zal er op zijn laatst dan GERECHTIGHEID zijn voor deze onschuldige kinderen!

Meer dan lichaam, geest of leeftijd telt de door GOD geschapen ZIEL, want geschapen is ze uit GODDELIJKE LEVENSADEM! En iedere ziel afzonderlijk wordt door GOD geschapen, opdat HIJ van haar LOF, LIEFDE en AANBIDDING krijgt en HIJ ze daardoor met een eeuwige zaligheid bij HEM kan belonen.

Maar jij hebt HEM door jouw zelfzuchtige handelwijze van deze vreugde beroofd! Waag je het nog voor Zijn aangezicht te ver­schijnen?

JE HEBT GELUK, DAT JE DIT NOG KAN GOEDMAKEN, omdat GOD ondanks alles (zolang je nog leeft) niet de dood van je ziel wil, maar dat je je vergrijp inziet en zover als mogelijk goedmaakt!

Heb berouw, biecht en verander je!

En als je als moeder je eigen kind hebt afgedreven of als vader het wilde of hebt toegelaten, doop het met het „Doopsel van de ongeborenen“! Alleen zo zal GOD je vergeven en in plaats dat je kind je aanklager wordt, wordt het meteen daarna een gelukkig en dankbaar kind, dat jou geestelijk en engelachtig begeleidt.

Zou je Kerk je niet willen of kunnen helpen, ben ik of een van mijn bisschoppen alsmede priesters graag bereid het in haar plaats te doen!
 

          Zwaard-Bisschop
          JESU CHRISTI