H. Aartsengel Michael – Vorst van de hemelse legerscharen
en Beschermer van de heilige Kerk

St. Michael heeft veel patronaten, hij is ook patroon van de stervenden. Maar een patronaat heeft de Kerk nog niet genoemd: Hij is de patroon van het heilig vormsel, patroon van de vormelingen, patroon van de strijders van CHRISTUS! Is hij toch de eerste en geweldigste strijder van GOD, die GOD uitverkoos om de hele hemelse legerschaar te leiden. Stellen wij ons voor dat één enkele engel een heel leger soldaten met één knip met de vingers zou kunnen overwinnen. Maar voor de Aartsengel Michael strijdt niet één engel, maar legioenen van engelen – wat voor een macht!

En toch, wanneer zijn feest – in het welgevallen van GOD – wordt gevierd, komt hij in elk nog zo klein, bescheiden kerkje in de bergen. Want voor hem is niet de inrichting van de ruimte be­langrijk, maar JEZUS en Zijn offeren, de aanwezigheid van zijn Keizerin Maria en de Heiligen en de harten van de aanwezigen. In de Sint-Pieterskerk komt hij daarom niet glansrijker dan in een kerkje in de bergen.

Omdat Michael de eerste engel was die tegen Lucifer in opstand kwam en uitriep: Wie is als GOD!“ heeft hij wat Lucifer bezat als beloning gekregen. Uit een lager koor, waar hij eerst was, werd hij als Eerste Engel op de hoogste plaats gezet, hoewel niet op de manier zoals de serafijnen en cherubijnen in de aanbidding van GOD. En toch, we weten dat GOD een cherubijn met een zwaard voor het paradijs ter bewaking plaatste. Het is interessant dat er in de Hemel voor de strijd van de trouwe tegen de ontrouwe en­ge­len geen beloning was. Die werd pas later door GOD inge­steld.
En het is interessant dat GOD ook op onze werken zo antwoordt en zegt: „Iedereen zal Ik naar zijn werken vergelden.“
 

Ben je een strijder van GOD?
Zijn wij strijders van GOD? Moeten we ons niet uit schaamte on­der as en stof verbergen, als deze geweldige vorst en aarts­engel verschijnt? Strijden we voor de aangelegenheden van GOD? Of kijken we maar jammerend en klagend de heersende godde­loos­heid toe? De Aartsengel Michael heb ik nog nooit horen jam­meren. Als hij gebonden is, dus niets meer mag doen, want hij moet de vrije wil van de mens respecteren, dan roept hij : „Jullie zullen wel zien: Niemand is als GOD!“

GOD straft ons niet, de mensheid straft zichzelf, doordat ze de voorschriften en geboden van GOD minacht. Bovendien zouden we daar boven zo’n geweldige, absoluut onoverwinnelijke held als bondgenoot hebben. –

Aartsengel Michael
Aartsengel Michael

Komt, laten we toch samen met onze engelbewaarder ook on­over­winnelijk worden.

Hoe vaak is er toch onder de christenen mensenvrees. „Ja, we zien wel dat  de Kerk niet meer in orde is!“, zeggen ze, maar zijn te laf om er tegen in opstand te komen.
Weer anderen geloven heel vroom te zijn als ze zeggen: „GOD zal wel ingrijpen!“
Maar hoe heeft de H. Aartsengel Michael gereageerd? Hij is in op­stand gekomen, ofschoon hij een ”kleine” was en heeft in ijverende liefde voor zijn HEER geroepen: „Wie is als GOD!“

Vragen, roepen en vereren wij de H. Aartsengel Michael als patroon van de strijders van CHRISTUS, opdat hij de Kerk van CHRISTUS verdedigt en tot de overwinning leidt!

Heilige Aartsengel Michael,
verlicht ons met Jouw licht!

Heilige Aartsengel Michael,
bescherm ons met Jouw vleugels!

Heilige Aartsengel Michael,
verdedig en red ons met Jouw zwaard!
Amen!