Verklaring van de naam ”Zwaard-Bisschop”

Zwaard-Bisschop – deze naam en opdracht gaf JEZUS Zijn uitver­koren werktuig bij de bisschopswijding zelf met de woorden: „Wees jij Mijn Zwaard-Bisschop (Schwert-Bischof)! Je bent er om de onwetenden te onderrichten en de geheime machinaties van Satan te onthullen.“

Hij is het tweesnijdend zwaard, dat “uit de mond GODS komt” (Ge­heime openbaring 1,16; 19,15).

Daarbij is voor hem het hoofdgebod, de liefde tot GOD en de naas­te, de maatstaf in oordelen en handelen.

Daarom is hij ook niet ondergeschikt aan een mens, maar aan GOD alleen, om rein en onvervalst de waarheid te kunnen spre­ken, zoals hij ze bij GOD en als begenadigd mysticus ziet en be­leeft.

Apocalypse