PDF öffnen - Werdegang

Zwaard-Bisschop – zijn wor­dings­proces
volgens de aantekeningen van Friedrich Bucher
GOD schoolde Nikolaus, die Hij Zijn persoonlijk Werktuig noemt, sinds zijn prilste kinderjaren met het doel hem voor een heel don­kere tijd in de Kerk, politiek en wereld, waarin we nu zijn, te vormen.

 

PDF öffnen - Im Namen des Dreifaltigen Gottes

In de Naam van de Drie­vuldige GOD
Woorden van GOD aan de mens­heid door Zijn persoonlijk Werk­tuig, de Zwaard-Bisschop

 


 

 

 

 

 

PDF öffnen - Lies und erkenne

Lees en erken
Explosieve onthullingen vanuit het standpunt van GOD over de toe­stand van Kerk en wereld

 

PDF öffnen - Hauptgebot

Hoofdgebod
Van de liefde tot GOD en de naaste

 


 

 

 

 

 

Wunder-und-Zeichen-nl

Wonderen en Tekenen
begeleiden de Zwaard-Bisschop
 

 

PDF öffnen - Die göttliche Gebrauchsanweisung

De goddelijke gebruiksaan­wij­zing
Samenhang van de milieu­pro­blemen en catastrofen en enige kans tot redding