Februari 2018

Leugen-media – Geestelijke chip – hersenspoeling

Mijn welbeminden! Wat tegenwoordig door de media wordt ver­spreidt, jullie worden erdoor belogen, belogen, belogen. Het is pre­cies als bij een dialezing met een diaprojector: men schuift er de dia’s in en dan zijn de beelden er. Hetzelfde heeft men met het volk gedaan. Kranten, televisie, alle media laten precies dat zien wat de hoogste vrijmetselaars willen, en dat gelooft men dan. Neem nou de Amerikaanse president Trump. Rothschild, Rocke­fel­ler en dergelijke mensen konden het gewoon niet ver­wer­ken dat Trump in plaats van Hillary Clinton president werd. Hoeveel haat wordt nu op hem geworpen! De media bren­gen alleen alles tegen hem om hem te gronde te richten, totdat hij fouten maakt.


Geestelijke chip door media
Ziet toch hoe lethargisch het volk al is geworden, alsof ze een geestelijke chip hebben gekregen; in ieder geval heeft het zo’n uitwerking. Veel mensen spreken over een chip, die in het li­chaam wordt geïmplanteerd en waarmee men rekeningen kan betalen enz.  Maar dat is niet het gevaarlijkste. Veel gevaarlijker is de geestelijke chip in de hersenen en die heeft het volk al. Wie heeft de chip erin gedaan? De media: televisie, radio, geïl­lustreer­de tijdschriften, kranten, steeds weer opnieuw. Hoe noemt men dat? Hersenspoeling! De Duitse televisiezenders, Duitsland 1 en Duitsland 2, Spiegel en nog vele anderen behoren immers Rothschild. ‘Wiens brood men eet, diens woord men spreekt!’ Het is ontzettend gemeen wat men in de media over Trump brengt. Zeker, hij is een bulldozer, dat geef ik toe, maar hij is de beste die men thans in Amerika kon kiezen.

Het interesseert hem alleen Amerika op te bouwen en niet in Syrië en op veel andere plaatsen te zoeken of er nog aardolie en andere bodemschatten zijn, die men naar zich toe zou kunnen trekken door daar een oorlog op touw te zetten. Het is inte­res­sant: toen Amerika in Irak en al deze landen nog geen oor­log had gevoerd, was er nauwelijks terrorisme. Daarna begon het ter­ro­risme pas echt. Wie heeft het dus gebracht? Amerika – res­pec­tie­velijk de Amerikaanse regering.

De politici kunnen al met jullie doen wat ze willen! Neem nou een Merkel – alleen als voorbeeld, de meeste andere politici zijn ook niet beter – kan dingen doen, die in strijd zijn met de wetten van het land en de politici rondom zwijgen. Zoveel rook hebben jullie al in jullie! Er zouden eigenlijk politici moeten opstaan en effectief tegenstand bieden! Ze zouden dan snel hulp van het volk krijgen. Maar neen, een Merkel kan met jullie doen wat ze wil, jullie zwij­gen als lammeren! Nou ja, misschien zo nu en dan wat bla­ten. Kijkt zelf eens in de spiegel.


Profetische waarschuwing
Omdat Amerika in veel landen oorlog aanwakkert en onrust stookt, hebben wij de ellende van deze vluchtelingenstroom. Niets tegen  échte vluchtelingen, maar de ... mehr