Mei 2018

Pinksteren – Werken van de HEILIGE GEEST

Mijn welbeminden, wij vieren vandaag een van de grootste fees­ten: Pinksteren! Het is het grote feest: toen de Apostelen om de Moeder van GOD waren geschaard kwam de HEILIGE GEEST met een geweldig bruisen van de Hemel en vervulde allen, zodat ze zonder vrees vol ijver de wereld ingingen en het volk preek­ten.

Eén ding moet duidelijk zijn: Niemand, niet eens een Engel van GOD, kan jullie verklaren wat de VADER is, wat de ZOON is, wat de HEILIGE GEEST is. Als kind heb ik me zo geërgerd en ik erger me er tegenwoordig nog aan hoe de DRIEVULDIGHEID meestal wordt afgebeeld. Men ziet bv. de almacht van GOD, de VADER en de ZOON en als men goed kijkt ziet men een klein duifje er­bo­ven, waarmee de HEILIGE GEEST wordt aangeduid. Ik heb het anders gezien. Als negenjarige jongen werd ik geestelijk voor de Heiligste DRIEVULDIGHEID gevoerd en heb deze eerst in drie Personen gezien. Ik wil daar niet teveel over praten, want men kan het toch onmogelijk beschrijven. Zoals ik al vaker heb ver­klaard ging ik naar de VADER, dan naar de ZOON en toen ik bij de HEILIGE GEEST kwam verdween de Gestalte, de derde Ge­stalte, en werd een reusachtige vuurbrand. Het was een zon, groter dan alle planeten samen, zonder begin zonder einde en toch mocht ik het overzien, maar de grootte was onvoorstelbaar. En toen er werd gezegd dat ik nu naar de HEILIGE GEEST moest gaan heb ik toch kort geaarzeld – ik waagde het één ogenblik niet het vuur binnen te gaan. Maar zoals GOD is – men kan geen Neen tegen Hem zeggen – en zo ging ik gewoon; het was iets wonderbaarlijks. Ik voelde me als in pluche gehuld, zoals in de goddelijke, moederlijke schoot van de HEILIGE GEEST.

De GEEST van GOD zweefde over de wateren

Waarom heeft de HEILIGE GEEST zich ook als duif laten zien? Heel bekend is bv. de duif bij de aankondiging van Christus’geboorte, toen Maria door de HEILIGE GEEST de HEILAND ontving, alsook bij Johannes de Doper, toen hij JEZUS doopte. Waarom laat de HEILIGE GEEST zich zo zien? – In de Heilige Schrift staat: ‘De GEEST van GOD zweefde over de wa­te­ren.’ Men schrijft niet “GOD de VADER”, niet “GOD de ZOON”, maar de “GEEST van GOD”, de HEILIGE GEEST. En nu zeg ik jullie waarom Hij zich als duif laat zien: omdat Hij zo geweldig, zo oppermachtig is dat wij allen Hem niet kunnen doorgronden. Wij zouden angst hebben voor deze onvoorstelbare macht! Daarom komt Hij lieftallig als een duif, voor wie wij geen angst hebben.

Mijn welbeminden, de HEILIGE GEEST is degene die over de wa­teren zweefde en schiep. Hij is de Bewerker in GOD, de DRIEVULDIGE. Het is zo zwaar te verklaren. Hij is eigenlijk – nu zeg ik iets wat men verkeerd zou kunnen opvatten – het Moe­derlijke in GOD. GOD denkt niet zoals mensen. GOD de VADER is immers van eeuwigheid tot eeuwigheid, de geweldige GOD de VADER. En Zijn ZOON is niet geringer. Maar wat zouden beiden zonder de HEILIGE GEEST zijn? Deze twee Personen, VADER en ZOON, zijn zo oppermachtig! Dat ziet men immers aan de HEILIGE GEEST, die zo geweldig is dat ... mehr