Mei 2019

Toestand in de wereld – Majesteit van Maria

Mijn welbeminden, hier sta ik weer en heb een opdracht, die de HEILAND mij persoonlijk heeft gegeven: ‘Je bent er om de ge­hei­me machinaties van Satan te onthullen en de onwetenden te onderrichten!’ Dat geldt natuurlijk wereldwijd, want de HEER van het heelal is CHRISTUS en niet een of ander staatshoofd, een Bilderberger of Illuminaat. Zij allen zijn tegenover GOD alleen pion­nen over wie ik lach. Omdat ik deze opdracht heb, moet ik gewoonweg in GODS Naam ook steeds weer over de toestand in de wereld praten en waarschuwen. Ik wil geen angst aanjagen, zoals er al werd beweerd, want hoe moet ik jullie angst aanjagen als ikzelf helemaal geen angst ken? Als ik GOD liefheb – en GOD is mijn getuige dat ik dat doe –, waarom moet ik dan nog angst hebben? Voor wie? Voor de dood? Dan zou ik bij GOD zijn – bij Hem die ik boven alles bemin – en ik zou de eeuwige ge­luk­za­lig­heid hebben. Als ik maar één ziel kan winnen, die anders ver­lo­ren zou zijn, zou ik mijn leven geven, maar alleen in de sterkte van CHRISTUS. Maar als ik hier op aarde nog iets voor GOD kan be­reiken, zou ik ook bereid zijn nog 1000 jaar voor Hem hier te leven.


Ik bemin de Kerk van JEZUS CHRISTUS
Als ik nu naar de wereld kijk, niet met het oog van GOD, maar met het besef zoals GOD het mij geeft, dan zou ik moeten zeg­gen: ‘Te laat!’ De hele wereld is al zo geïnfiltreerd door het Boze en ik zie de volkeren als blatende kuddes schapen, die niet meer durven op te staan voor de HEER, voor GOD. Heeft men nog niet begrepen dat alleen dode vissen met de stroom zwem­men en ge­zonde tegen de stroom in? Waar is dan onze gees­te­lijke bron?

Bij GOD! Daarom moeten wij naar de oorsprong terug en tegen de stroom in zwemmen. Zoveel lauwe christenen zeggen of willen laten zien, dat ze nog christen zijn. Daarbij zijn ze al zo ver van GOD verwijderd, dat ze helemaal niet meer het licht hebben. De men­sen hebben de rook van Satan ingeademd. Er zijn christenen die naar de Kerk gaan en geloven dat ze in de Heilige Communie de waarachtige HEILAND hebben, maar meer dan 70 % van de Priesters geloven niet meer in de Consecratie en dan gebeurt ze niet. Ook hier worden de mensen gewoon voor de gek gehouden.

Denken jullie dat het me bevalt zoiets te zeggen? Ik houd van de Kerk. Daarmee bedoel ik natuurlijk dat wat JEZUS onder Kerk ver­staat. Maar het grondpersoneel van de Kerk heeft volledig ge­faald. Dus te laat – alles te laat als er niet in het Evangelie nog iets zou staan wat ons weer moed geeft: de parabel van het mos­terd­zaadje: ‘Het rijk der hemelen is gelijk aan een mosterd­zaa­dje, dat iemand op zijn akker zaaide. Het is wel het kleinste van alle zaden, maar als het is opgewassen, is het groter dan het tuingewas, en wordt het een boom, zodat de vogels in de lucht in zijn takken komen nestelen!’ Ik zie ... mehr