Januari 2019

De Naam van JEZUS – Overwinning over de hel

Mijn welbeminden, ik begroet jullie van harte, want wij mogen opnieuw het Heilig Misoffer aan GOD opdragen. Het is niet voor allen in de wereld zo vanzelfsprekend. Veel mensen, die vol ver­lan­gen op een Heilig Misoffer wachten, hebben het niet. Want het Heilig Misoffer is niet alleen een gebed of een vrome han­de­ling, maar wij kunnen GOD de VADER, door de HEILIGE GEEST, JEZUS CHRISTUS zelf schenken, opofferen. Wat is daarbij vergeleken ons offer? Niet alleen de Priester offert Hem op, GOD zelf offert zich. Jullie kunnen mee-opofferen en daarvoor leggen jullie je eigen verzoeken in de Kelk. Jullie weten immers dat de Priester niet alleen wijn inschenkt, maar ook een beetje water. Toen de HEILAND aan het kruis stierf en men Hem het hart opende, kwamen Bloed en Water tevoorschijn. De wijn betekent het Offer van JEZUS, Zijn Bloed en het Water ons mee-offeren dat wij in de Kelk leggen en dat tegenover het Offer van JEZUS waterig is. Maar dit beetje water wordt bij de Heilige Consecratie mee veranderd in het Kostbaar Bloed van CHRISTUS en schreeuwt naar de VADER omhoog; dus vraagt de HEILAND ook voor onze verzoeken. Zo hebben alle handelingen in het Heilig Misoffer een diepere betekenis. Maar het moet, om het te kun­nen begrijpen, zo eenvoudig zijn dat men niet eerst professor moet worden, zoals het in de Kerk was en op bepaalde plaatsen nog altijd is. Wij vieren vandaag het geweldigste, naast het Heilig Misoffer, de Naam JESCHUA, in het Nederlands gezegd: JEZUS, de sleutel van de Hemel.


GOD kwam op de aarde om gerechtigheid te beoefenen

Men leest soms in gebedenboeken: ‘De Naam van JEZUS is zoet.’ In zekere zin ja, maar de Naam van JEZUS is de sleutel van het hemelrijk.

Geweldig is de Naam van JEZUS! In het Oude Testament heeft men dieren geofferd, geslacht, dat wil zeggen, men heeft ze ge­stoken, liet er het bloed uitlopen, zodat het voor het dier niet pijn­lijk was, het viel gewoon langzaam in slaap. Het waren altijd dieren, ofschoon GOD zei: ‘Ik heb geen vreugde aan dit offer!’ Nu kijk eens naar het altaarschilderij van de feestdag van vandaag: de Hogepriester houdt het Kindje Jezus ter opoffering omhoog. In plaats van een dier zal  zich dit kleine Kind offeren voor ons, voor de hele mensheid. Is er iets geweldigers dan dat de almachtige GOD op de aarde kwam, om de gerechtigheid genoegdoening te verschaffen, doordat Hij zichzelf offerde voor alle zonden van de mensen, van Adam tot de laatste mens, die ooit nog wordt ge­bo­ren, opdat wij weer de mogelijkheid hebben in de Hemel te komen, wanneer wij Zijn Bloed gebruiken in de heilige Biecht.


De geweldige Naam van JEZUS – Sleutel van de Hemel

Maria en Jozef spreken deze Naam geweldig uit, natuurlijk in de eerste plaats de Moeder van GOD. Als zij verschijnt en de Naam van JEZUS uitspreekt, is haar buiging wondermooi, on­be­schrij­fe­lijk. Laten we ons best doen ... mehr