Juli 2018

Sacramenten zijn Zielespijs – Dorheid als beproeving

Mijn welbeminden! Ik begroet jullie allen heel hartelijk voor het Heilig Misoffer en omdat jullie zijn gekomen zal ik jullie daarvoor het Lichaam van JEZUS CHRISTUS geven. Zij, die niet gekomen zijn, hebben het Lichaam van CHRISTUS niet. Het is nog de vraag hoe belangrijk het voor jullie is het Lichaam, dat GOD is, te ont­vangen. Gelooft niet, dat jullie gewoon met GOD verbinding of ge­voelens kunnen hebben als jullie Hem niet halen. Verwacht niet, dat GOD het eerst naar jullie komt, want het eerst moeten jullie naar Hem gaan, in gebed en ook in de beschouwing. Het lichaam heeft honger en dorst. Opdat het kan groeien en be­hou­den blijft, moeten we eten en drinken. De ziel is veel ster­ker in ons en heeft ook honger en dorst, meer dan het li­chaam. De hei­lige Sacramenten zijn spijzen; een goed geestelijk boek lezen of naar preken luisteren dat is drank.

 

Beproeving van de liefde

Als het goed gaat bidt men graag. Als men in het gebed veel mooie gevoelens heeft, is men er ook graag bij. Als dan de dor­heid komt, of het met de gezondheid eens slecht gaat en GOD niet dadelijk naar beneden komt en zegt: ‘Wees genezen!’ opdat men weer snel kan opstaan, is het voorbij. Maar zo gaat dat niet! Het zou niet normaal zijn als alles steeds alleen maar goed zou gaan. Een nieuwbekeerde zal misschien zeggen: ‘Lieve GOD, ik hou van Je, ik hou van Je!’ steeds weer. Met veel mooie ge­voe­lens gaat dat heel gemakkelijk. Dan zal GOD zeggen: ‘Nu willen we eens zien of dat ook waar is. We sturen hem een beetje twij­fel, een beetje zorgen, ziekte of het geld raakt op …’

Dan zal het blijken. Veel mensen gaan dan van GOD weg en ver­geten Hem. Misschien zeggen ze: ‘ONZE-LIEVE-HEER help, ik hou toch van Je!’ en er komt niets, geen antwoord, geen gevoel – dus dan weg van GOD. Zo gaat dat niet!

 

Het is niet de tijd van genezingen

Men klaagt over pijn, ziektes, invaliditeit, over alle leed wat men heeft. Maar als jullie dat goed kunnen dragen zullen jullie er, na­dat jullie zijn gestorven, over juichen. Ik weet toch ook wat pijn is. Het staat jullie vrij: Willen jullie invaliditeit, ziekte of dat jullie bij andere mensen niet meetellen, aan GOD schen­ken, dan schenken jullie GOD iets reusachtigs! Zo niet, dan moeten jullie daa­ronder verschrikkelijk lijden. Als jullie dat zo bevalt … Ik zeg niet dat men GOD niet vragen mag: ‘HEER, als het Jouw wil is, alsjeblieft neem het toch weg! Maar niet mijn, maar Jouw wil ge­schiede!’ Het is momenteel niet de tijd van genezingen, in ieder geval niet van de kant van GOD, omdat de mensheid zo in de zonde steekt; van GOD is verwijderd. En dan moet GOD nog toe­schie­telijk zijn? Geeft eerst GOD ... mehr